Skip to main content

Az Egyesületről

Magyar Versenyjogi Egyesület 1993-ban alakult. Az MVE megalakítását az 1993. október 1-én tartott alakuló közgyűlés határozta el, és a Fővárosi Törvényszék 5546. sorszámon vette nyilvántartásba.

Az MVE egyúttal mint a Nemzetközi Versenyjogi Egyesület (Ligue Internationale du Droit de la Concurrence, a továbbiakban: LIDC) magyar csoportja is tevékenykedik; az LIDC a Svájci Polgári Törvénykönyv 60. és köv. szakaszai alapján működik, székhelye: Lausenne, 1 rue de Bourg, Svájc.

Hivatalos megnevezések:

  • magyar: Magyar Versenyjogi Egyesület
  • francia: Association Hongroise du Droit de la Concurrence
  • angol: Hungarian Association of Competition Law
  • német: Ungarischer Verein für Wettbewerbsrecht

Az MVE fő célja a versenykultúra előmozdítása és a fogyasztói érdekek védelme. Ennek érdekében stratégiai partnerségi megállapodást kötött az Igazságügyi Minisztériummal és jó szakmai kapcsolatot ápol a Gazdasági Versenyhivatallal is.

Tagság: természetes- és jogi személy egyaránt

Az MVE tagjai aktívan részt vesznek a magyar piacon és az Európai Unió közös piacán a tisztességes verseny védelmével kapcsolatos különféle törvénytervezetekről és egyéb szabályozásokról szóló nyilvános konzultációkban. Az MVE 2004-ben és 2018-ban Budapesten rendezte meg a LIDC éves kongresszusait.

Az MVE által feladatkörében, a versenyjog és a versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységek kiemelten a következők:

A verseny társadalmi elfogadottsága, a vállalkozások jogkövető magatartásának előmozdítása, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet megalkotásának elősegítése, a fogyasztói tudatosság növelése, a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának a verseny, valamint a fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlesztése érdekében

  • a versenyjog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományos-oktatási programok szervezése;
  • a versenyjoggal, verseny-, illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó szakemberek képzésének támogatása;
  • a versenypolitikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és az annak védelmével kapcsolatos tájékoztatás; és
  • javaslatok előterjesztése és kidolgozása a versenyjogi szabályozás fejlesztésére, a szakmai területet érintő kodifikációs munkában szakmai-társadalmi bázisként való részvétel.

Fórum biztosítása a versenyjogot érintő kérdések megvitatására, ennek érdekében többek között előadások, vitaülések, konferenciák szervezése, részvétel a versenyjogi ismeretterjesztésben, szakemberek a versenyjog és a szellemi tulajdonjog viszonyára is kiterjedő tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében.

Elnök | Dr. Zoltán Hegymegi-Barakonyi LL.M.

Hegymegi-Barakonyi Zoltán a Magyar Versenyjogi Egyesület (az LIDC magyarországi tagozatának) elnöke. Az LIDC-hez 1997-ben csatlakozott, amelynek 2017-ben alelnökévé vált. Zoltán a Baker & McKenzie budapesti irodájának partnere a versenyjogi csoport vezetőjeként. Nagy tapasztalattal rendelkezik kartell-, erőfölény- és fúziókontroll ügyekben, számos nemzetközi és magyar vállalatot képviselt a Gazdasági Versenyhivatal és az Európai Bizottság előtt, valamint magyar és uniós bíróságok előtt. Mielőtt 1994-ben csatlakozott az irodához, a Magyar Gazdasági Versenyhivatalban dolgozott, valamint szakmai gyakorlatot végzett a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnál és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának trösztellenes részlegénél (Antitrust Division). A Nemzetközi Versenyjogi Hálózat (ICN) nem kormányzati tanácsadója, illetve tagja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Versenyjogi Kutatóintézet tudományos tanácsának.