LIDC 2017 Rio – konferencia beszámoló

Az Egyesület elnöksége az alábbiakban számol be a Nemzetközi Versenyjogi Liga riói kongresszusáról és az ott született határozatokról, melyek magyar nyelvű fordítását ezennel szintén közzétesszük:

A konferencia a versenyjog és a szellemi alkotások jogának számos kérdéseit érintette és azon az egyesületet Hegymegi-Barakonyi Zoltán elnök képviselte. A témák törzsét a két nemzetközi jelentés kérdéskörei adták (online platformok és az szerzői jog/méltányos felhasználás). Ezt meghaladóan a konferencián panelbeszélgetés volt a RPM (tovább-eladási ár meghatározásáról), mellyel kapcsolatosan arról folyt vita, hogy ez a gyakorlat minden további körülmény figyelembe vétele nélkül jogellenes vagy mentesülő versenykorlátozásnak tekinthető-e. A panel tagjai oly módon kerültek meghatározásra, hogy mind az európai, mind pedig az Európán kívüli álláspontok megjelenjenek a beszélgetés során. A konferencia keynote speakere a Brazil Versenyetikai Intézet elnöke, Edson Vismona volt, aki a dohánytermékek egyszerű csomagolása (az úgynevezett „plain packaging”) és a szellemi tulajdon kapcsolatáról beszélt. A konferencia második napján Alesch Staehelin az IBM kutatásért felelős vezető tanácsosa az IoT (Dolgok Internete) technológiák felhasználási lehetőségeiről tartott előadást.  

A konferencia záró ülésén az LIDC a nemzetközi jelentések alapján elfogadta a határozatokat az A) és B) kérdésekre adott válaszok alapján összeállított ajánlásokról, melyeket az LIDC a honlapján a napokban tett közzé. Az A határozat: „What are the major competition/antitrust issues  generated by the growth of online  sales platforms and how should they be resolved?” (Melyek az online eladási platformok növekedése által generált komolyabb versenyjogi és antitröszt problémák és ezeket miként lenne szükséges kezelni?) kérdés tárgyában, míg a B határozat a „To what extent do current exclusions and limitations to copyright  strike a fair balance between the rights of owners and fair use by private individuals and others?” („A szerzői jog hatálya alóli jelenlegi kivételek és kizárások mennyiben nyújtanak egyensúlyt a jogosultak jogai, illetőleg a magánfelhasználók és más személyek méltányos felhasználással kapcsolatos jogai között?”) tárgyában született. E határozatok magyar nyelvű fordítása itt elérhető: (A határozat B határozat)