II. Wolters Kluwer Ágazati Versenyjogi Konferencia

A Wolters Kluwer második alkalommal rendezi meg versenyjogi konferenciáját, a Versenyjogi Egyesület szakmai támogatásával. A rendezvény időpontja 2018. május 17., helyszíne a Mercure Budapest Buda Hotel (1013 Budapest, Krisztina krt. 43.). A konferenciára a következő honlapon lehet regisztrálni:

https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/versenyjog/ii-wolters-kluwer-agazati-versenyjogi-konferencia.p845/YSE3226.v8078.

A konferencia programja a honlapon elérhető. Az előadók között találhatjuk dr. Bak Lászlót, a GVH elnökhelyettesét és dr. Szilágyi Pált, a Versenyjogi Kutatóközpont elnökét.

Meghívó - Közgyűlés 2018

Kedves Kollégák!

A Magyar Versenyjogi Egyesület vezetősége részéről mellékleten küldöm a 2018. április 10. napján 14.00 órakor megtartandó rendes közgyűlésre (megismételt közgyűlésére) szóló meghívónkat, illetőleg annak mellékleteit, így a főtitkári szakmai beszámolót és a pénzügyi beszámoló tervezetét. A jelen meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül bármely tag a napirend kiegészítését kérheti

A közgyűlés helyszíne a Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) földszinti konferencia terme lesz. A termet a Versenyhivatal idén is térítés nélkül bocsátott a rendelkezésünkre, melyet ezúton is köszönünk szépen.

A közgyűléshez kapcsolódóan, hagyományosan szakmai előadás kerül megtartásra. Az Egyesület Mette Alfter-t, a Frontier Economics helyettes igazgatóját hívta meg, aki "Recent developments of abuse of dominance cases from a competition-economics perspective" címmel tartja meg a szakmai előadását angol nyelven, melyhez tolmácsolást nem biztosítunk. Mette Alfter előadása nyilvános. A közgyűlés nem nyilvános.

A vezetőség és a magam nevében tisztelettel várunk minden kedves tagtársunkat az idei közgyűlésre és a kapcsolódó nyilvános szakmai előadásra, amellyel kapcsolatosan számítunk a kollégák megtisztelő jelenlétére.

Üdvözlettel:

Hegymegi-Barakonyi Zoltán

Elnök

Magyar Versenyjogi Egyesület

Beszámoló

Főtitkári beszámoló

Meghívó

LIDC 2017 Rio – konferencia beszámoló

Az Egyesület elnöksége az alábbiakban számol be a Nemzetközi Versenyjogi Liga riói kongresszusáról és az ott született határozatokról, melyek magyar nyelvű fordítását ezennel szintén közzétesszük:

A konferencia a versenyjog és a szellemi alkotások jogának számos kérdéseit érintette és azon az egyesületet Hegymegi-Barakonyi Zoltán elnök képviselte. A témák törzsét a két nemzetközi jelentés kérdéskörei adták (online platformok és az szerzői jog/méltányos felhasználás). Ezt meghaladóan a konferencián panelbeszélgetés volt a RPM (tovább-eladási ár meghatározásáról), mellyel kapcsolatosan arról folyt vita, hogy ez a gyakorlat minden további körülmény figyelembe vétele nélkül jogellenes vagy mentesülő versenykorlátozásnak tekinthető-e. A panel tagjai oly módon kerültek meghatározásra, hogy mind az európai, mind pedig az Európán kívüli álláspontok megjelenjenek a beszélgetés során. A konferencia keynote speakere a Brazil Versenyetikai Intézet elnöke, Edson Vismona volt, aki a dohánytermékek egyszerű csomagolása (az úgynevezett „plain packaging”) és a szellemi tulajdon kapcsolatáról beszélt. A konferencia második napján Alesch Staehelin az IBM kutatásért felelős vezető tanácsosa az IoT (Dolgok Internete) technológiák felhasználási lehetőségeiről tartott előadást.  

A konferencia záró ülésén az LIDC a nemzetközi jelentések alapján elfogadta a határozatokat az A) és B) kérdésekre adott válaszok alapján összeállított ajánlásokról, melyeket az LIDC a honlapján a napokban tett közzé. Az A határozat: „What are the major competition/antitrust issues  generated by the growth of online  sales platforms and how should they be resolved?” (Melyek az online eladási platformok növekedése által generált komolyabb versenyjogi és antitröszt problémák és ezeket miként lenne szükséges kezelni?) kérdés tárgyában, míg a B határozat a „To what extent do current exclusions and limitations to copyright  strike a fair balance between the rights of owners and fair use by private individuals and others?” („A szerzői jog hatálya alóli jelenlegi kivételek és kizárások mennyiben nyújtanak egyensúlyt a jogosultak jogai, illetőleg a magánfelhasználók és más személyek méltányos felhasználással kapcsolatos jogai között?”) tárgyában született. E határozatok magyar nyelvű fordítása itt elérhető: (A határozat B határozat)

Tájékoztató levél

Kedves Kollégák!

Szíves tájékoztatásul mellékelten küldöm a GVH értesítését az elektronikus kapcsolattartási lehetőségekről és a GVH döntéseivel szembeni keresetek benyújtására vonatkozó űrlapról.

A fenti információk a GVH honlapján is elérhetőek, alábbi linkeken:

http://gvh.hu//data/cms1037518/Tajekoztato__kapcsolattartasi_modok_2017_12_20.pdf

(Szakmai felhasználóknak / Tájékoztatók menüpont alatt)

http://gvh.hu//data/cms1037834/GVH_gvh_k01_18_1.jar

(Szakmai felhasználóknak / Űrlapok menüpont alatt „Űrlap a Gazdasági Versenyhivatal egyedi döntésével szembeni keresetlevél beterjesztéséhez”)

Remélem, hogy a fentiek hasznos információul szolgálnak!

Üdvözlettel:
Barakonyi Zoltán